lørdag 15. mai 2010

EIN KLEM....

.....for vennskap er å bry seg om ....heiter det i resten av verset. Eit lite godord på eit av kafèborda i Krukkehuset, som minner oss på at vi må huske å sette pris på kvarandre i ein hektisk kvardag.

2 kommentarer: